Üldtingimused

1. Broneerimise üldtingimused

1.1. Käesolevad Kasutustingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja broneerimiskeskkonna www.ojakalda.ee (edaspidi Puhkekeskus) omaniku Veebispetsid OÜ vahel.

1.2. Lisaks käesolevatele Kasutustingimustele reguleerivad Ojakalda Puhkekeskuse broneerimiskeskkonna vahendusel majutusteenuse ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Kliendi ja Puhkekeskuse vahel broneerimiskeskkonna vahendusel majutusteenuse ostmisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse. Vaidluste ja käesolevates Kasutustingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

1.4. Majutuse kehtivuse ajaks loetakse majutuse algus- ja lõppkuupäeva.

2. Broneerimise maksetingimused

2.1. Kõik hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu.

2.2. Ettemaks valitud puhkemajas majutumise eest on kohustuslik täies ulatuses.

2.3. Ojakalda Puhkekeskuse broneerimiskeskkonnas tohib tehinguid teha vähemalt 18-aastane teovõimeline isik. Nõuetele mittevastava isiku poolt tehtud tellimuse tagajärgede eest vastutab isik, kelle pangakontot või pangakaarti tasu maksmisel kasutati.

3. Broneeringu vormistamine ja kinnitamine

3.1. Majutuse broneerimisel sisestage broneerimissüsteemi enda või ettevõtte nimi, e-posti aadress, telefoninumber, saabumise ja lahkumise kuupäev ning inimeste arv. Seejärel saabub Teie e-posti aadressile automaatsõnum selle kohta, et Puhkekeskus on broneeringu kätte saanud.

4. Broneeringu tühistamine ja raha tagastamine

4.1. Broneeringu tühistamisel ettemakstud summat ei tagastata.

Kodukord

1. Puhkekeskuse ruumide ja territooriumi üleandmisega loetakse, et Ojakalda peo -ja puhkekoht ja kliendi vahel on sõlmitud mitteeluruumide rendileping, mille täitmise eest vastutab puhkekeskuse rentinud isik (klient).

2. Klient peab hoolitsema selle eest, et kõik tema poolt üritusele kutsutud või üritusele lubatud isikud täidavad kodukorra nõudeid. Puhkekeskuse ees vastutab kõigi selliste isikute käitumise ja selle tagajärgede eest klient.

3. Suitsetamine on lubatud ainult ettenähtud kohtades, tubades suitsetamine on keelatud.

4. Alkoholi tarbimine puhkemaja magamistubades on keelatud.

5. Lõkke tegemine ja grillimine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohtades ja omanikega eelnevalt kooskõlastades.

6. Ürituse kontrolli alt väljumisel, vandalism, korrale mitte allumine või muu selline tegevus annab omanikule õiguse üritus koheselt lõpetada (ilma tagasimakseid tegemata).

7. Kahjustuste tekkimisel ehitistele, rajatistele, haljastusele või muule kliendi käsutusse antud sisustusele peab klient korvama kahjud vastavalt omaniku poolt esitatud arvele.

8. Autodega murule ja territooriumile sõitmine keelatud, erandiks on haldaja nõusolekul raskete asjade transpordiks tingimusel, et sõiduk koheselt peale asjade maha või peale laadimist pargitakse parklasse.

9. Prahi, sealhulgas suitsukonide maha viskamine puhkekeskuse territooriumil on keelatud.

10. Klient on kohustatud tutvustama käesolevat kodukorda kõikidele osalistele. Kodukorra järgimine on kohustuslik kõikidele külalistele puhkekeskuse territooriumil.