Kodukord

1. Puhkemaja ruumide ja territooriumi üleandmisega loetakse, et Ojakalda puhkemaja ja kliendi vahel on sõlmitud mitteeluruumide rendileping, mille täitmise eest vastutab puhkemaja rentinud isik (klient).

2. Klient peab hoolitsema selle eest, et kõik tema poolt üritusele kutsutud või üritusele lubatud isikud täidavad kodukorra nõudeid. Puhkemaja ees vastutab kõigi selliste isikute käitumise ja selle tagajärgede eest klient.

3. Suitsetamine on lubatud ainult ettenähtud kohtades, tubades suitsetamine on keelatud.

4. Alkoholi tarbimine puhkemaja magamistubades on keelatud.

5. Lõkke tegemine ja grillimine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohtades ja omanikega eelnevalt kooskõlastades.

6. Ürituse kontrolli alt väljumisel, vandalism, korrale mitte allumine või muu selline tegevus annab omanikule õiguse üritus koheselt lõpetada (ilma tagasimakseid tegemata).

7. Kahjustuste tekkimisel ehitistele, rajatistele, haljastusele või muule kliendi käsutusse antud sisustusele peab klient korvama kahjud vastavalt omaniku poolt esitatud arvele.

8. Autodega murule ja territooriumile sõitmine keelatud, erandiks on haldaja nõusolekul raskete asjade transpordiks tingimusel, et sõiduk koheselt peale asjade maha või peale laadimist pargitakse parklasse.

9. Prahi, sealhulgas suitsukonide maha viskamine puhkekeskuse territooriumil on keelatud.

10. Klient on kohustatud tutvustama käesolevat kodukorda kõikidele osalistele. Kodukorra järgimine on kohustuslik kõikidele külalistele puhkemaja territooriumil.